Публічна оферта

ТЕКСТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ НА ПОСЛУГИ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ «bkpresent.com»

Продавець, який діє на підставі статуту, пропонує будь-якій фізичній особі, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари або послуги для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника (надалі – “Покупець”), укласти цей договір, викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти договір), шляхом прийняття в цілому наступних умов:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обрані Покупцем в Інтернет-магазині «bkpresent.com» товари або сертифікати на послуги, а Покупець оплатити такі товари або сертифікати на послуги на умовах цього договору.

1.2. Умови цього Договору діють по всій Україні окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

  1. ПРИЙМАННЯ, ОБРОБКА ТА СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

2.1. Замовлення Покупців на придбання товарів або послуг направляються Продавцю шляхом заповнення відповідної форми на сайті bkpresent.com або шляхом здійснення дзвінка до студії, номер телефону якої розміщений на сайті bkpresent.com.

2.2. Під час оформлення замовлення Покупець самостійно обирає спосіб оплати товарів або послуг (один із вказаних в п. 3.2 цього договору та з врахуванням п.3.3 цього договору), зазначає спосіб отримання товарів, а також повідомляє номер мобільного телефону та іншу контактну інформацію. При цьому номер мобільного телефону має бути діючим та забезпечувати можливість отримання Покупцем дзвінків від співробітників студії та/або листування у Telegram.

2.3. Після оформлення замовлення Продавець підтверджує його шляхом направлення Покупцю повідомлення через додаток Telegram, в якому зазначається унікальний номер замовлення. Для узгодження строків отримання товарів або послуг, уточнення замовлення або його коригування, представник Продавця може зв’язатися із Покупцем за номером телефону, який останній вказав під час оформлення замовлення.

2.4. Покупець має право скасувати замовлення в будь-який момент, однак, зобов’язаний попередити Продавця про скасування замовлення в найкоротші строки за телефоном студії.

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець зобов’язаний оплатити товари або послуги за цінами, зазначеними на сайті bkpresent.com в момент їх оформлення або в момент отримання. Ціна цього договору включає загальну ціну товарів, але не включає плату за доставку. Доставка нараховується транспортною компанією Нова пошта або Укрпошта в залежності від вибору Покупця.

3.2. Способи оплати товарів або послуг:

3.2.1.  Готівковими коштами;

3.2.2.  Банківською карткою (Visa/MasterCard);

3.3. Обмеження, щодо використання певних способів оплати встановлюються цим договором, іншими документами Продавця або можуть бути зазначені безпосередньо на сайті bkpresent.com чи у повідомленні Продавця при оформленні замовлення. Продавець може встановлювати інші способи оплати не передбачені цим договором.

  1. СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАРИ

4.1. Покупець самостійно обирає спосіб отримання замовлених товарів або сертифікатів на послуги студії:

4.1.1. Отримання товарів в одній з наших студій особисто;

4.1.2. Доставка товарів або сертифікатів на послуги кур’єрськими службами Нова Пошта чи Укрпошта (на вибір покупця). Оплата послуг з доставки та строки доставки залежать від умов обраної транспортної кампанії.

4.2. Вимоги (претензії) споживачів щодо розірвання договору, якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів придбаних Покупцем на умовах цього договору на умовах доставки, розглядаються за місцезнаходженням Продавця, що вказане у реквізитах цього договору.

4.3. Право власності на товари, а також ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) замовлених товарів переходять від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі товарів Покупцю, що може бути засвідчене підписанням Покупцем товарно-транспортної накладної, або іншого документу, який до неї прирівнюється.

4.4. Товари та сертифікати на послуги не доставляються в АР Крим та тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запоріжської областей.

  1. ПЕРЕВІРКА ТОВАРІВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРІВ

5.1. При передачі замовлених товарів або сертифікатів на послуги Покупцеві обидві сторони зобов’язані перевірити відповідність найменування та кількості товарів або сертифікатів зазначеним у замовленні Покупця.

5.2. Претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності товару або зовнішнього вигляду сертифіката після його прийняття на умовах п.5.1 цього договору Продавцем не приймаються.

5.2. Продавець намагається надавати на сайті bkpresent.com дійсні зображення товарів та сертифікатів, повну інформацію про товари та сертифікати, умови їх використання тощо. При цьому Покупець визнає, що можливі розбіжності реальних і представлених на сайті характеристик, оскільки виробники залишають за собою право змінювати ці характеристики без попереднього повідомлення Продавця. Покупець має право відмовитися приймати товар при виявленні невідповідності.

  1. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ

6.1. Вимоги (претензії) споживачів щодо обміну, розірвання договору, якості, безпеки, гарантійного ремонту товарів та усунення недоліків наданих послуг, придбаних Покупцем в Інтернет-магазині «bkpresent.com» на умовах цього договору, задовольняються Продавцем відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

  1. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір укладається (акцептується) шляхом оформлення замовлення на придбання товарів або сертифікатів на послуги в порядку, що визначений пунктом 2.1 цього договору. Датою укладення цього договору є дата оформлення замовлення.

7.2. Цей договір діє до повного виконання сторонами обов’язків, передбачених цим договором.

7.3. Цей договір є змішаним та містить елементи договорів приєднання, публічного договору, договору купівлі-продажу та договору про надання послуг.

7.4. Покупець підтверджує, що він до укладання цього договору ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, та свідомо без примусу уклав цей договір. Покупець шляхом відправлення Продавцю замовлення підтверджує, що Продавець надав Покупцю інформацію передбачену ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» згідно із чинним законодавством про мови.

7.5. Оферта (пропозиція на укладення цього договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Продавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. Зміна умов пропозиції оферти не має наслідком зміни умов договору, якщо Покупець його уклав до введення в дію таких змін або її припинення.

7.6. Покупець не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти. Цей договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення цього договору, що містить всі умови договору, без укладення єдиного документу, в простій письмовій формі.

7.7. Дострокова відмова від цього договору та внесення змін до його умов можлива у випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України.

7.8. Покупець, укладаючи цей договір, добровільно дає повну згоду на обробку його персональних даних Продавцем будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення його персональних даних в базі даних студії BK Present з метою виконання цього договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин. Володарями бази даних студії BK Present є ФОП Босін Олександр Маркович та ФОП Гордієнко Єлизавета Валеріївна. Покупець погоджується, що володілець бази даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження з ним. Покупець погоджується, що володілець та/або розпорядник бази даних може, не повідомляючи його та не узгоджуючи з ним, передати його персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам володільця та/або розпорядника бази даних як безкоштовно, так і за плату. Покупець погоджується, що у випадку передання його персональних даних третім особам за плату Покупець не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсації. Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Покупець засвідчує обізнаність про включення його персональних даних до бази даних студії BK Present, про можливість передачі його персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст його прав, як суб’єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Гордієнко Єлизавета Валеріївна
Харківська обл., м. Харків, вул. Плеханівська, 4а, оф. 29
Розрахунковий рахунок: UA713220010000026004330158742
ІПН/ЄДРПОУ: 2977408922